TBE versus ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is een andere ziekte die door teken veroorzaakt kan worden maar deze mag je niet verwarren met TBE (tekenencefalitis). De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia burgdorferi-bacterie waardoor je door het nemen van antibiotica verdere verspreiding van de bacterie kan tegenhouden11. Tegen TBE kan je jammer genoeg geen antibiotica behandeling nemen omdat TBE een virus is. Bij TBE kan je enkel de symptomen behandelen wanneer je geïnfecteerd bent met het virus.

Om geïnfecteerd te worden met TBE heb je enkel één beet nodig van een teek, terwijl bij de ziekte van Lyme een teek minstens 12-24 uur op de huid moet aanwezig zijn om de bacterie door te geven. Het snel verwijderen van de teek vermindert de kans op overdracht en dus de kans op een aantal infecties aanzienlijk (zoals voor de ziekte van Lyme en Rickettsia infecties).6 Dit is jammer genoeg niet het geval voor TBE.

Verschillen tussen TBE en de ziekte van Lyme3,9,11,12

Dutch