Wat is TBE?

TBE (tekenencefalitis) is een potentieel levensbedreigende virale infectie die de hersenen en het ruggenmerg aantast (encefalitis is een hersenontsteking).1 Je kan het tekenencefalitisvirus oplopen door de beet van een besmette teek of in sommige gevallen door het consumeren van ongepasteuriseerde zuivelproducten.1 Er bestaan drie subtypen van het virus: het Europese of westerse subtype, het subtype van het Verre Oosten en het Siberische subtype.2,3,4

Vanaf het begin van de lente tot de late herfst is er een verhoogd risico om geïnfecteerd te worden met het TBE virus.1,3,5

Wat is een teek?

Een teek is een spinachtig beestje dat voorkomt in struikgewas, bosrijke gebieden en hoge grassen. De teek hecht zich vanuit grassprieten en struikgewas aan voorbijgangers, vooral op een plek waar de huid warm, vochtig en dun is.

Wanneer de tekenlarven uit de eieren komen vervellen ze eerst tot nimfen. Vervolgens worden de nimfen volwassen teken die zich voortplanten en eieren leggen. Om te vervellen tot het volgende stadium hebben teken telkens een bloedmaaltijd nodig. Dat bloed komt meestal van zoogdieren en vogels.3

Tekenbeten worden vaak niet gedetecteerd omdat de teek een pijnverdovend middel inspuit op de plaats van de beet.6

Wat zijn de gevolgen van TBE? 

TBE (tekenencefalitis) kan leiden tot lange termijn complicaties en kan gevaarlijk zijn voor personen van alle leeftijden; van jonge kinderen tot ouderen. Met name wandelaars, kampeerders en beoefenaars van buitensporten lopen een verhoogd risico.8

Symptomen:

TBE kent twee fases. In één derde van de gevallen wordt de eerste fase niet waargenomen door de patiënt.  

  • ​Fase 1: De eerste fase begint 4-28 dagen na een tekenbeet en manifesteert zich als griepachtige symptomen zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn over het hele lichaam. Deze eerste fase duurt 2-10 dagen waarna er een symptomen vrije periode van 1-21 dagen volgt.3
  • Fase 2: In de tweede fase ontwikkelen zich neurologische symptomen, deze kunnen van wisselende ernst zijn, waaronder hoge koorts, hoofdpijn, misselijkheid, spierspasmen, ataxie (evenwichtsstoornissen en storingen van bewegingscoördinatie), epileptische aanvallen, verlamming, bewustzijnsstoornissen en zelfs coma.3,7 
  • Bij 35-58% van de patiënten ontwikkelt zich een postencefalitisch syndroom (PES) dat zich kenmerkt door neurologische complicaties. PES veroorzaakt een ziektelast op lange termijn en kan de kwaliteit van het leven van de patiënt beïnvloeden. Dit kan zelfs aanleiding zijn voor een drastische aanpassing van de levensstijl. Wat kan leiden tot een grote kost voor de patiënten alsook de maatschappij.7

Mogelijke gevolgen van TBE, met postencefalitisch syndroom (PES) 3,7

Dutch